FANDOM


LSD-Lysergsyradietylamid Redigera

LSD är en drog som tillhör gruppen hallucinogener. Det är en av de starkaste drogerna och ger svåra biverkningar redan efter små doser. Oavsett i vilken form eller mängd man tar det leder det alltid till samma sak -"en allvarlig avskildhet från verkligheten". [1] Om man använt drogen kan man räkna med att den sitter i under ungefär tolv timmar, man ska också räkna med att man gör konstiga saker och att mycket bli fel under de timmarna.

Att säga vilka biverkningar just du kommer få om du någon gång använder drogen, LSD, är omöjligt. Biverkningarna skiljer sig från person till person och kan bl a. bero på hur mycket du tar och i vilken miljö du tar det. De vanligaste biverkningar är dock: förändrad kroppstemperatur, förstorade puppiller, svettning eller frossning och sviktande blodtryck eller hjärtverksamhet. Det är också vanligt att psyket och hjärtat påverkas, ångest, panik och depressioner är inte heller ovanligt.[2] Redigera

  1. http://se.drugfreeworld.org/drugfacts/lsd.html
  2. http://www.drugsmart.com/fakta/lsd-och-andra-hallucinogener/